Istota crowdfundingu

istota crowdfoundingu Finansowanie społecznościowe, czyli tak zwany crowdfunding, jest procesem inicjowanym przez jakiegoś kreatywnego przedsiębiorcę, który potrzebuje funduszy na realizację określonego przez siebie celu. Pieniądze w tym podejściu zbierane są od zwykle bardzo dużej grupy osób, które dołączają do projektu poprzez narzędzia teleinformatyczne, czyli po prostu poprzez stronę internetową portalu, gdzie dana inicjatywa została zaprezentowana. Cechą charakterystyczną crowdfundingu jest to, że w zamian za określoną inwestycję, osoba jej dokonująca otrzymuje prawo do uzyskania ściśle określonego produktu w zamian za swoja partycypację. Definicje projektów finansowania społecznościowego są różne, ale zazwyczaj wyróżnia się w nich kilka podstawowych cech:

• fundusze gromadzone są za pomocą portali internetowych przez społeczność sieciową;

• cel jest z góry określony; znany jest sposób i przewidywany efekt wydawania pieniędzy;

• grupa docelowa oferty jest bardzo szeroka i zazwyczaj nie jest w żaden sposób ograniczona;

• uczestnikiem projektu finansowania społecznościowego może zostać każdy, ponieważ oferta nie jest skierowana do nikogo konkretnego;

• finansowanie projektu odbywa się drogą elektroniczną i tylko drogą elektroniczną;

• warunki finansowania są dla przedsiębiorcy lepsze, niż w przypadku kredytów bankowych;

• świadczenie zwrotne, czyli określona korzyść przekazywana każdej z osób biorących udział w finansowaniu, ma formę bardzo dokładnie określoną i musi być przekazane, chociaż jego konkretna forma może mieć naprawdę różna postać;

Trudno jest oszacować ilość portali, które obecnie działają na świecie w systemie finansowania społecznościowego, ale jest to na pewno więcej niż 600 podmiotów. Pozwalają one autorom projektów na ich opisanie i opublikowanie tak, by mogli oni za pomocą portali zbierać pieniądze na realizacje przedsięwzięć w zasadzie z każdego pola. Największe agencje światowe zajmujące się monitorowaniem biznesu w sieci szacują, że w 2013 łącza wartość sfinansowanych projektów powinna przekroczyć 3 miliardy dolarów.