Podstawy działania crowdfundingu

jak działa crowdfundingSkala zjawiska Crowdfunding zaczął działać w dużej skali dopiero na początku obecnej dekady. Zdążył już jednak przybrać naprawdę potężne rozmiary na całym świecie. W samym 2011 roku zrealizowano projekty o łącznej wartości 1,5 miliarda dolarów, a największy z portali tego typu, sfinansował działania na sumę blisko 100 milionów. W 2012 roku liczby te powinny się co najmniej podwoić. Polska jest na razie jeszcze trochę z boku, ale już teraz realizuje się u nas projekty o wartości rzędu kilkaset tysięcy złotych. Formy finansowania Finansowanie społecznościowe realizowane jest poprzez transfery pieniężne w Internecie i może się opierać o jeden z trzech mechanizmów. Pierwszym z nich jest darowizna, za którą nie oczekuje się niczego, ale w takim wypadku nie jest to w zasadzie crowdfunding. Bardziej popularne jest finansowanie za wynagrodzenie. W tej opcji każdy z uczestników projektu oczekuje, że otrzyma ściśle określona rzecz za swój wkład pieniężny. Może to też być usługa lub chociażby wymienienie na liście sponsorów, ale zawsze jest to coś konkretnego.

Ostatnia z opcji, opcja inwestycyjna, daje uczestnikom projektu prawa do udziału w jego zyskach. W ten sposób każda z finansujących osób staje się współwłaścicielem finansowanego dzieła. Warto podkreślić, że za każdym razem powstaje faktyczny stosunek cywilno-prawny między stronami. Nieuczciwi liderzy projektów W przekazywaniu pieniędzy zawsze jest ryzyko. Nie jest ono jednak większe, niż w przypadku wszystkich innych transakcji zachodzących w Internecie i trzeba tutaj zachować podobne środki ostrożności, w tym przede wszystkim należy dokładnie sprawdzić osobę, która chce pozyskać nasze pieniądze.

działanie crowdfundingu Najważniejszy w całym procesie jest element zaufania, ponieważ autor projektu nie tylko musi być uczciwy, ale jeszcze musi być realnie w stanie projekt wykonać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej zrezygnować z pomysłu zasilenia swoimi pieniędzmi danego przedsięwzięcia. Różnice pomiędzy crowdfundingiem i zbiórkami publicznymi Crowdfunding może być inicjowany przez każdego na odpowiednich portalach, a zbiórki pieniędzy organizować mogą tylko organizacje pożytku publicznego, które zostały odpowiednio zarejestrowane i ich zbiórka znajduje się pod nadzorem państwa. Za zaoferowane w zbiórce pieniądze nie dostajemy nic oprócz satysfakcji i nie możemy niczego się od zbierających domagać. W przypadku finansowania społecznościowego zakupiliśmy de facto określony produkt i mamy pełne prawo do oczekiwania jego dostarczenia.